Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2012

Jak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów od 1 stycznia 2012 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 1 500 zł co jest 8,2% wzrostem względem tej stawki w 2011 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.

Dziennik Ustaw nr 192 z 2011 poz. 1141 zm.
Obowiązuje od: 1 Stycznia 2012 do: 31 Grudnia 2012

Na podstawie artykuły 2 ust. 5, ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Od dnia 1 stycznia 2012 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 1500 zł.
§ 2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

Wzrost płacy minimalnej jest przekłada się również na wzrost innych należności pracowniczych – m.in. dodatku za pracę w nocy, minimalnej podstawy zasiłku oraz kwoty wolnej od potrąceń.

Minimalna wysokość wynagrodzenia ma ponadto wpływ na podstawę wymiaru składek w przypadku 3 grup ubezpieczonych:

 • dodatku za pracę w porze nocnej
 • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój – wynagrodzenie przestojowe nie może być w 2012 r. niższe niż 1500 zł,
 • odprawy z tytułu zwolnień grupowych
 • odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub dyskryminację
 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłku chorobowego –dla osób zatrudnionych w pełnym wymiarze, wysokość podstawy zasiłku chorobowego nie będzie mogła być niższa niż 1294,35 zł (1500 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne), a dla osób w pierwszym roku pracy podstawa ta nie będzie mogła być niższa niż 80% minimalnego wynagrodzenia, tj. 1035,48 zł (1500 zł x 80% minus składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, tj. 13,71%),
 • kwoty wolnej od potrąceń – kwoty te w 2012 r. wyniosą:miesięcznego świadczenia pieniężnego dla praktykanta
  • w przypadku potrąceń niealimentacyjnych: 1500 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek x 100%,
  • w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi: 1500 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek x 75%,
  • w przypadku kar pieniężnych: 1500 zł minus składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek x 90%,
 • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, które korzystają z prawa do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od 30% minimalnego wynagrodzenia (przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia działalności) – od 1 stycznia 2012 r. najniższą podstawą, od której będą musiały opłacać składki na ubezpieczenia społeczne, będzie kwota 450 zł (30% z 1500 zł),
 • zleceniobiorców pracujących na podstawie umowy, w której wynagrodzenie nie zostało określone lub określono je inaczej niż kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie.
 • duchownych, którzy jednocześnie pozostają w stosunku pracy lub w stosunku służby albo są członkami w spółdzielni

Wzrost ten może odbić się negatywnie na zwiększeniu się ilości bezrobotnych oraz może zaowocować spadkiem chęci zatrudniania osób młodych, bezpośrednio po studiach oraz posiadających niskie kwalifikacje ponieważ uszczupli on budżet pracodawcy przeznaczonym na wynagrodzenia pracownicze.

Tagi: , , , , ,
Napisano w Księgowość

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Biuro rachunkowe ABACUS

ul. Smulikowskiego 4A, 3 piętro
00-389 Warszawa

Telefon: 22 629-12-17
Tel kom.: 695 555 507

Email:

ABACUS w Internecie
Lacan Technologies