Podatek VAT w 2014 – najważniejsze zmiany

Vat w 2014Wraz z wejściem w 2014 rok wejdą w życie gruntowne zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT. Zmiany o tyle znaczące, iż dotyczą głównych zasad rozliczania tego podatku. Dlatego, aby móc lepiej się do nich przygotować, warto zapoznać się z tymi zmianami już teraz. W końcu do momentu obowiązywania nowych reguł pozostał niespełna kwartał.

 

Powstanie obowiązku podatkowego a wystawienie faktury VAT.

Jedną z ważniejszych zmian obowiązujących od nowego roku jest zmiana momentu powstania obowiązku rozliczenia podatku VAT. Według obecnych przepisów obowiązek ten powstaje w momencie wystawienia faktury sprzedaży. Termin wystawienia faktury to 7 dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi.  W przypadku nie wystawienia dokumentu w tym czasie, obowiązek rozliczenia podatku przypada na dzień, w którym upłynął termin jego wystawienia.

Po 31 grudnia br. obowiązek podatkowy będzie przypadał na dzień wydania towaru/wykonania usługi, niezależnie od terminu wystawienia faktury.  Zasada ta będzie obowiązywała w większości przypadków transakcji. W niektórych branżach będą obowiązywały wyjątki. Na przykład sprzedając usługę budowlaną lub montażową przedsiębiorca będzie miał 30 dni od dnia wykonania na wystawienie faktury sprzedaży. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie wystawi dokumentu w terminie, obowiązek podatkowy powstanie od chwili upływu tego terminu, czyli równo 30 dni od wykonania usługi. Wyjątki dotyczą również usług takich jak: usługi telekomunikacyjne, najem, dzierżawa, leasing czy czynności drukowania i dostawy książek.

Jeśli chodzi o termin wystawienia faktury, po nowym roku będzie on przesunięty najpóźniej do 15. dnia kolejnego miesiąca. Na przykładzie wykonując usługę 4 marca, obowiązek podatkowy VAT powstaje w tym właśnie dniu, natomiast maksymalny termin wystawienia faktury sprzedaży to 15 kwietnia. Od stycznia będzie również możliwość wystawienia FV na 30 dni przed wykonaniem. Do końca grudnia jednak na wystawienie faktury obowiązuje nas termin 7 dni od daty wydania towaru a przed jej wykonaniem mamy możliwość wystawienia jedynie faktury proforma.

W kwestii odliczenia podatku VAT, momentem powstania tego prawa jest dziś dzień otrzymania faktury. Za kilka miesięcy będzie nim moment wydania towaru/wykonania usługi a więc moment powstania obowiązku podatkowego od sprzedaży. Warto więc przed odliczeniem VAT upewnić się, że u sprzedającego powstał taki obowiązek. Otrzymując FV wystawioną przed wykonaniem usługi nie mamy możliwości odliczenia VAT-u.  Jeśli natomiast otrzymamy ją po powstaniu obowiązku podatkowego, mamy możliwość odliczenia.

Sprzedaż ruchomości firmy a podatek VAT.

Kolejną z istotnych zmian w przepisach o podatku VAT jest kwestia zwolnienia od obowiązku zapłaty VAT-u do sprzedaży samochodu firmowego. Obecnie sprzedaż ruchomości używanych do działalności jest zwolniona z obowiązku zapłaty VAT o ile nie odliczaliśmy go przy zakupie. Od roku 2014 przywilej zwolnienia od VAT przypadnie wyłącznie działalności zwolnionej z podatku od towarów i usług. Warunkiem będzie również brak prawa do odliczenia VAT przy zakupie. Oznacza to, że jeśli zdecydujemy się na sprzedaż składnika majątku po nowym roku, obowiązkowo będzie on opodatkowany VAT-em. Jest to więc ostatni dzwonek na uniknięcie zapłaty podatku VAT od sprzedaży ruchomości firmowych, o ile był to przedmiot używany w działalności, tj. był wykorzystywany do wykonywania działalności przed co najmniej pół roku.’

Faktura korygująca a obniżenie podstawy opodatkowania.

Jeszcze jedna ważną kwestią w zmianach podatkowych 2014 jest obniżenie podstawy opodatkowania przez fakturę korygującą. Do tej pory konieczne jest, aby wystawca FV otrzymał potwierdzenie otrzymania dokumentu korygującego od nabywcy, aby móc obniżyć podstawę opodatkowania. Konieczności uzyskania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej dotyczy korekt zmniejszających kwotę sprzedaży. Potwierdzenie może mieć formę podpisu na kopii korekty lub nawet e-maila. Od 1 stycznia mamy możliwość obniżenia podstawy opodatkowania bez potwierdzenia otrzymania korekty przez nabywcę, jeśli tylko z dokumentów wynika, że nabywca towaru/usług zdaje sobie sprawę, że transakcja została przeprowadzona zgodnie z warunkami określonymi na fakturze.

Tagi: , , , ,
Napisano w Informacje dla prowadzących działalność

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Biuro rachunkowe ABACUS

ul. Smulikowskiego 4A, 3 piętro
00-389 Warszawa

Telefon: 22 629-12-17
Tel kom.: 695 555 507

Email:

ABACUS w Internecie
Lacan Technologies