3 ważne zmiany w podatku VAT od 2014r

Sejm RPWczoraj zapadła decyzja o zmianie terminu wprowadzenia nowelizacji ustawy o podatku VAT nad która pracowała sejmowa podkomisja wraz z Ministerstwem Finansów.

Początkowo nowela miała wejść w życie z początkiem lipca 2013, ale przesunięto termin na 1 stycznia 2014.

Jednym z powodów zmiany jest chęć zapewnienia większej ilości czasu na dostosowanie się do nadchodzących zmian podmiotom gospodarczym, których zmiany będą dotyczyć. Będą to największe zmiany w zakresie tego podatku od prawie 20 lat, więc potrzebny jest czas na wprowadzenie odpowiednich zmian w systemach finansowo-księgowych u podatników.

Zmiany których nowelizacja ma dotyczyć to m.in.:

  • Poprawka dotycząca faktur korygujących – na fakturze korygującej nie będą musiały pojawiać się informacje o danych sprzed korekty.
  • Moment powstania obowiązku podatkowego – według projektu artykułu 19a, obowiązek podatkowy ma powstawać w chwili dokonania dostawy towaru lub wykonania usługi.
    Wyjątkiem mają być usługi świadczone dla odbiorcy masowego świadczone w sposób ciągły (usługi telekomunikacyjne, energetyczne, media). W przypadku takich usług obowiązek będzie powstawał z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż z upływem terminu jej płatności.
  • Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego przy kosztach pochodzących z poza kraju przy nabyciu wewnątrz wspólnotowym. Zgodnie ze zmianą przyjętą przez podkomisję, a postulowaną przez PKPP Lewiatan, prawo do obniżenia podatku należnego przysługiwać będzie pod warunkiem, że podatnik otrzyma fakturę dokumentującą dostawę towarów, stanowiącą u niego wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. W przypadku nie otrzymania tej faktury w terminie dwóch miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy, kwotę podatku do zapłacenia będzie należało powiększyć o kwotę uprzednio odliczoną.

Sprawozdanie podkomisji z prac nad nowelizacją ustawu VAT musi jeszcze rozpatrzyć Komisja Finansów Publicznych, po czym projekt trafi do drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu.

Tagi: , , , , , ,
Napisano w Informacje dla prowadzących działalność, Księgowość

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399

Biuro rachunkowe ABACUS

ul. Smulikowskiego 4A, 3 piętro
00-389 Warszawa

Telefon: 22 629-12-17
Tel kom.: 695 555 507

Email:

ABACUS w Internecie
Lacan Technologies