Projekt Unijny

Informacje na temat prowadzonego przez nas projektu unijnego.

UE-IGNSS UE-EFRR

 

 


dotacje-na-innowacje
 


 

Warszawa, 30.10.2015

Zaproszenie do przetargu na zakup środków trwałych
W związku z postępowaniem ofertowym na zakup środków trwałych w ramach projektu unijnego nr UDA-POIG.08.02.00-14-373/12-00, tytuł projektu „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności rachunkowo – księgowej dzięki wdrożeniu systemu B2B” zapraszamy do złożenia oferty cenowej. Termin składania ofert mija 6-11-2015 r. Wszystkie szczegóły dotyczące postępowania znajdują się w poniższym załączniku.

Załączniki:

 


 

Warszawa, 18.02.2014

Informacja o wyniku postępowania ofertowego
Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wdrożenie systemu B2B w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-14-373/12-00 dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Lacan Technologies Sp. z o.o.

Załączniki:

 


 Warszawa, 4.02.2014

Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska
ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa
NIP 7961018683 REGON 670800405

Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.
Tytuł projektu: „Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności rachunkowo – księgowej dzięki wdrożeniu systemu B2B”
Nr Wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-373/12
W związku z powyższym firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ogłasza rozpoczęcie postępowania konkursowego kompleksowe wdrożenie systemu B2B.

 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku.

Załączniki:

 


 

Warszawa, 21.01.2014

Informacja o wyniku postępowania ofertowego

Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska informuje, iż w prowadzonym postępowaniu ofertowym na wykonanie analizy przygotowawczej w związku z projektem unijnym w ramach działania 8.2 POIG UDA-POIG.08.02.00-14-373/12-00
dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez ERP Accounting Support Sp. z o.o.

Załączniki:

 


 

Warszawa, 7.01.2014

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA ANALIZĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska
ul. Hoża 86/410
00-682 Warszawa
NIP 7961018683 REGON 670800405

Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup analizy przygotowawczej w zakresie optymalizacji procesów biznesowych, opracowania koncepcji rozwiązań systemowych i analizy przed-wdrożeniowej, które zrealizowane i wdrożone zostaną w ramach Projektu pt.:

„Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności rachunkowo-księgowej dzięki wdrożeniu systemu B2B”
numer umowy UDA.POIG.08.02.00-14-373/12-00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku.

Załączniki:

 

Biuro rachunkowe ABACUS

ul. Smulikowskiego 4A, 3 piętro
00-389 Warszawa

Telefon: 22 629-12-17
Tel kom.: 695 555 507

Email:

ABACUS w Internecie
Lacan Technologies